humbble.works

placeholder.jpg
 
 

HUMBBLE.works is een nieuw achitectenbureau gespecialiseerd in complexe ruimtelijke vraagstukken. Onze organisatie en projecten worden gestuurd door onze waarden: toegankelijk, verantwoordelijk, bevlogen en zorgzaam. In onze visie staat de eindgebruiker altijd centraal. We scheppen wervende visies voor de inrichting en beleving van onze leefomgeving. Sluimerende behoeftes, gedragspatronen en uiteenlopende dromen, combineren we met nieuwe mogelijkheden, ruimtelijke inzichten, onconventionele combinaties en essentiële benodigdheden voor ontwerpen die mee het verschil maken. Het resultaat is een realistisch en samengesteld product dat gebouwd kan worden op maat, dat de (toekomstige) eindgebruiker een aantrekkelijke leefwereld biedt, zowel functioneel als emotioneel. We denken verder dan het gebouw alleen en staan naast de opdrachtgever en tonen eigenaarschap. We focussen op de impact die onze gebouwen creëren op de gebruikers en de omgeving.

Annelien&Wim zijn bezielers van dit nieuwe architectenplatform, waarin naast ontwerpers ook stevige management- en productinnovatieprofielen aanwezig zijn. We zijn ervan overtuigd dat om te wegen op het maatschappelijke debat ‘de architect’ nieuwe rollen moet durven opnemen, die vooraf of voorbijgaan aan de loutere act van het bouwen. Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsmodellen, organisatiestructuren én te verkennen opportuniteiten.

LAUNCH? MID APRIL 19