We hechten veel belang aan de waarde van het proces om tot een ontwerp te komen. Een ontwerp start nooit vanaf een wit blad. De ruimtelijke context en de invloed van de bouwheer wordt meegenomen om een ontwerp op maat op te maken. We onderscheiden drie belangrijke fases:

bovenaanzicht.jpg

EEN GOEDGEKEURD ONTWERP

In de eerste fase gaan we in intense dialoog met de bouwheer op zoek naar waarden en thema’s die aanknopingspunten vormen bij het ontwerpproces. We vertrekken nooit van een vooraf opgelegde stijl, maar treden op als bemiddelaar en curator van losse ideeën, invloeden, referenties, etc. In eerste instantie bestaat onze job uit het mixen&matchen van thema’s die op het eerste zicht onverzoenbaar lijken. Tegelijk geven we een plan vorm waarin ruimtesequens, schaal en gevoel van ruimtes en materialiteit ook organisatorisch klopt. De ruimtesequens is steeds persoonlijk en op maat.
Het eindproduct van deze fase is een goedgekeurd ontwerp binnen een goedgekeurd budgettair kader door de bouwheer.

grondplan.jpg

EEN GEVALIDEERD ONTWERP

In de tweede fase worden alle ontwerpuitgangspunten gevalideerd. Adviesbureaus (stabiliteit, technieken, energie, EPB, …) en overheid (stedenbouw, vergunningen, aanvragen, …) worden gekruist met het ontwerp en leiden tot een uitvoeringsklaar dossier. Met dit dossier wordt de markt verkend om de beste koop voor het uitvoeren van het project te kiezen.

IMG_7523.jpg

EEN UITGEVOERD ONTWERP

Tijdens de uitvoering volgen we de werken intensief op. Deze opvolging is cruciaal om de woonkwaliteiten te bewaken. In deze fase treden we op als kwaliteitsbewaker van het geheel. Wekelijkse of twee-wekelijkse werfvergaderingen zorgen voor een vlotte opvolging.